V Libočanech, obci, která leží na hlavním silničním tahu Žatec - Kadaň, ale i Žatec - Nechranice, se snaží vyřešit problémy s vysokou rychlostí některých projíždějících aut, jež může vést k ohrožení bezpečnosti obyvatel obce.

Na základě podnětu z obecního úřadu, který odsouhlasila policie, bylo na hlavním průtahu obcí, Kadaňské ulici, změněno vodorovné dopravní značení. Dřívější přerušovaná bílá dělící čára se změnila na „plnou čáru", která zakazuje předjíždění.

Kadaňská ulice v obci je rovný úsek, dlouhý několik set metrů, což mnohé řidiče svádí k příliš rychlé jízdě. Přitom je ale zároveň úzká, z obou stran jsou do ulice těsně „nalepeny" domky a hrozí ohrožení bezpečnosti chodců či dalších obyvatel. Kromě změny typu bílé dělící čáry byla pro průjezd obcí snížena také nejvyšší povolená rychlost pro nákladní auta, a to na 30 km/h. K tomuto opatření došlo už v roce 2014, kdy se u vjezdů do obce objevily příslušné dopravní značky. Osobní auta mohou jezdit maximálně 50 km/h, stejně jako v jiných obcích ČR.

Bude i ukazatel rychlosti

„Věříme, že díky novým opatřením se v Kadaňské ulici už nebude nebude bezohledně předjíždět a že se tam řidiči ukázní a budou dodržovat rychlost," uvedl starosta Libočan Ivan Teuber.

Na Kadaňské ulici se chystá také umístění radaru, jenž bude měřit a ukazovat rychlost aut v obou směrech silnice. Předchozí radar měl poruchu, a tak ho obec nyní nechala demontovat a poslala výrobci k opravě.

Lidé z obecního úřadu dělají i další opatření pro zvýšení bezpečnosti při dopravě v obci. „Požádali jsme o umístění odrazových zrcadel na některá místa u křižovatek, kde byl předtím špatný výhled," upřesnil starosta Libočan. Žádost policie schválila a zrcadla v Libočanech už byla instalována. Obec za ně zaplatila více než 16 tisíc korun, dodal starosta Ivan Teuber.