Zrekonstruovat v obci starý kulturní dům, postavit novou zastávku či vybudovat cyklostezku. To je jenom malý výčet toho, co se dá zrealizovat za pomoci evropských peněz z takzvaných Regionálních operačních programů (ROP).

Pro tuzemské regiony je připraveno celkem sedm takových „kasiček“, ze kterých mohou starostové, primátoři a hejtmani žádat peníze.

Jenže zvláště menší samosprávy často nevědí, jak na to. „Pokud bude starosta malého města žádat o dotaci u některého z ROP, je nutné vypracovat hlavně projekt, který je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušného ROPu a nemá negativní vliv na rovné příležitosti,“ vysvětluje Barbara Steinová z odboru řízení a koordinace na ministerstvu pro místní rozvoj. „Žádost o dotaci pak musí doručit příslušnému úřadu regionální rady. Uvedená příslušnost se vztahuje k místu realizace projektu, tedy k místu, kde bude například zrekonstruována zastávka autobusu,“ dodává.

Adresy všech těchto úřadů jsou k dispozici na stránkách www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou také kompletní přehledy všech fondů, ze kterých se dá čerpat. Pokud si starosta není jistý se svojí žádostí, měl by se nejdříve obrátit s dotazem na příslušný úřad regionální. „Bohužel vytvořit zjednodušený návod postupu pro podání žádosti o podporu opravdu nelze. Z tohoto hlediska je vhodnější obrátit se rovnou na pracovníky regionální rady,“ řekla Deníku Steinová.

Vyčerpána necelá třetina peněz

Většina ROP nabízí starostům peníze teprve od prosince 2007, takže do dnešních dnů se podařilo vyčerpat jen necelou třetinu všech peněz, které v nich jsou. Finančních možností, jak téměř „zadarmo“ zlepšit podmínky pro život v obci či městě, je tak stále dost. Žadatelé z okresu Louny mohou získat peníze z Regionálního operačního programu Severozápad, který je určen pro subjekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.

První peníze z ROP v rámci programu rozvoje dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu do okresu Louny půjdou na rekonstrukci silnice II/257 mezi Bílinou a Kozly. Ústecký kraj ji chce za 113 milionů korun kompletně zrekonstruovat, z ROP na to získal dotaci 105 milionů korun. Peníze získal v rámci tzv. 1. výzvy.

V současné době je v rámci ROP Severozápad vyhlášena druhá výzva ve všech prioritních osách, žádat o dotace je možné do 20. června. Regionální operační program Severozápad spadá mezi regionální operační programy a je pro něj vyčleněno zhruba 21 miliard korun, což činí přibližně 2,79 procenta veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o další tři miliardy korun.

Peníze jsou určené hlavně na rozvoj měst a obcí, cestovního ruchu a dopravní infrastruktury. Kromě sedmi regionálních operačních programů, kam patří ROP Severozápad, mohou žadatelé v Česku získat peníze z Evropské unie v letech 2007 až 2013 i z jiných zdrojů.

Doprava a životní prostředí

Důležité jsou například tématické operační programy (OP), kam patří třeba OP doprava nebo OP životní prostředí. A z těchto operačních programů už peníze do okresu Louny plynou. Například nedávno bylo rozhodnuto, že čtyři školy z okresu Louny dostanou z OP životní prostředí peníze na zateplení.

Desítky milionů korun z Evropské unie půjdou na rekonstrukci fasády mateřské a základní školy v Černčicích u Loun, zateplení, výměnu oken a dveří na základní škole Jižní v Žatci, na zateplení budovy základní školy v Měcholupech a stavební úpravy a zateplení základní školy Školní v Lounech. Práce na školách by měly proběhnout během letních prázdnin.

Měcholupy navíc z tohoto OP už počátkem roku získaly peníze na úpravy objektu mateřské školky, které by měly snížit náklady na vytápění. V rámci projektu za milion a půl by plášť budovy měl být zateplen, na objektu budou navíc vyměněna i okna. Měcholupy tak patří mezi nejúspěšnější žadatele o „evropské“ peníze. „Je to o tom, že jsme naše žádosti zpracovali kvalitně a včas a i když jsme relativně malá obec, nebáli jsme se do toho jít,“ sdělila včera Doris Černíková, starostka Měcholup.

Obec chce ještě požádat o dotaci na výstavbu multifunkčního domu na návsi. „Tuto žádost nám zpracovává firma, tak jsme zvědavi,“ dodala. Kromě toho obec připravuje žádost o dotaci z „evropských“ peněz na přestavbu bývalé školy ve Velké Černoci na penzion pro turisty a na program osvěty obyvatel při nakládání s komunálním odpadem.

Do okresu Louny jdou v současné době už i peníze z OP doprava. Částečně se za ně financují právě probíhající stavby čtyřproudové rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov. Jedná se o obchvat Sulce a úseky u průmyslové zóny Triangle na Žatecku včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27 Most – Plzeň. S penězi z OP se počítá také na další úseky R7 a také na R6 Praha – K. Vary.

Jan Klička