V Ústeckém kraji letos proběhne další kolo přidělování dotací určených na podporu výměny kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní kotle, které budou méně zatěžovat ovzduší. Sdělilo to ministerstvo životního prostředí (MŽP). Mezi žadatele rozdělí 30 milionů korun. Vyhlášení výzvy je naplánováno na přelom dubna a května.

Částka určená pro toto kolo dotací, kterou rovným dílem poskytnou ministerstvo a Ústecký kraj, je o deset milionů vyšší než loni. Tehdy se žádosti začaly přijímat 1. srpna, a ačkoli měl termín pro jejich podání uplynout až 27. září, dvacetimilionová částka se vyčerpala již 3. září. Bylo podáno celkem 455 žádostí.

Výzva bude vyhlášena, až poskytování dotací schválí rada Ústeckého kraje. „Žádosti se budou podávat v písemné podobě na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Veškeré materiály související s výzvou budou uveřejněny na webových stránkách www.kr-ustecky.cz a Státního fondu životního prostředí České republiky (www.sfzp.cz)," uvedlo ministerstvo životního prostředí.

O dotace na výměnu kotlů zaznamenaly velký úspěch i v Moravskoslezském a Středočeském kraji, Královéhradecký kraj by je chtěl zavést letos. Ministr životního prostředí Richard Brabec a moravskoslezský hejtman Miroslav Novák uvedli, že počítají s dalším kolem tohoto projektu i v tomto roce. Loni se vyčleněných 60 milionů korun v Moravskoslezském kraji vyčerpalo po sedmi týdnech od spuštění výzvy.