Komise státní památkové péče rozdělila letošní finanční podporu z Ministerstva kultury ČR pro Lounsko. Ta činí celkem 1,05 milionu korun, je tedy o něco vyšší než ve třech posledních letech. Peníze tentokrát pomohou čtyřem památkám.

S nejvyšší sumou, 345 tisíci, může počítat kostel sv. Jiří v Panenském Týnci. Jde o bezmála 80 procent z celkových nákladů na opravu střechy svatostánku. Příspěvku se dočká také kostel sv. Mikuláše v Orasicích. Konkrétně 337 tisíc korun, rovněž téměř 80 procent z celkových nákladů na obnovu výmalby interiéru. V obou případech byly žadatelem římskokatolické farnosti.

Třetí podpořený projekt je výměna terasové dlažby kláštera v Dolním Ročově. Z celkových 318 tisíc zaplatí ministerstvo 222 tisíc korun. Relativně menší sumu, 146 tisíc korun, komise přiřkla Vernerovu mlýnu v Brloze. A to na opravu krovu a výměnu střešní krytiny na hospořádské budově. Celkové náklady prací jsou tam vyčísleny na více než 860 tisíc korun.