Několik vysokých dotací míří do menších vesnic v okrese Louny. Pro mnohé to jsou rekordně vysoké dotace, jaké v posledních letech dostaly. A pro některé úplně nejvyšší.

Například Veltěže na Lounsku dostanou 10,7 milionů korun na výstavbu čističky odpadních vod a dostavbu kanalizace. „Nyní máme v obci kanalizaci zakončenou biologickým septikem. Nově budeme mít čističku odpadních vod, navíc bude kanalizace vybudovaná ve dvou ulicích, kde dosud chyběla,“ řekla starostka obce Věra Posledníková. Projekt má stát zhruba 14 milionů korun, obec si na zaplacení jeho části vezme úvěr.

Peníze na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod dostanou také Libořice na Žatecku. Plánují tam výstavbu tlakové kanalizace pro Libořice i Železnou, u jednotlivých domů budou umístěny čerpací stanice odpadních vod. Náklady jsou proto značné – zhruba 46 milionů korun. Obec na to dostane dotaci ve výši 35 milionů korun. Nová čistírna odpadních vod má stát nedaleko Blšanky, kam má být vyčištěná voda vypouštěna. Obce, které dotace dostaly, musí ale nejprve vyřešit financování. Akce musí nejprve zrealizovat, pak peníze přijdou. Proto to většinou řeší půjčkou od banky. „To bude i náš případ. Budeme si samozřejmě muset na to půjčit. A zřejmě si půjčíme i na naší spoluúčast. Kolik, to ještě budeme řešit. Ve hře je možnost, že prodáme nebo pronajmeme nějaký obecní majetek, aby jsme si nemuseli půjčovat tolik,“ řekla Eva Vrábíková, starostka Libořic.

Téměř devět milionů korun na splaškovou kanalizaci má dostat také Lubenec. Konkrétně na její výstavbu s čističkou odpadních vod v Ležkách. Ve vesnici žije 120 obyvatel, splašková kanalizace tam chybí. U domů jsou žumpy. „Kanalizace by měla stát více než 12 milionů korun, z obecního rozpočtu bychom museli doplatit ještě zhruba čtyři miliony. Původně jsme počítali s nižší částkou. Zastupitelstvo proto ještě bude rozhodovat, zda do stavby kanalizace v Ležkách půjdeme. Tento měsíc bude přímo v Ležkách jeho výjezdní zasedání, kde se tím budeme zabývat,“ řekl starosta Lubence Bohumil Peterka.

Peníze pomohou také opravit kostely

Obec Lišany dostane tři a půl milionu korun na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce. Celková výše projektu je 4,8 milionu korun. V Lišanech v rámci projektu plánují rekonstrukci chodníků a komunikací. Počítá se též s výsadbou zeleně, v obci se objeví nové odpadkové koše a z dotace se nakoupí nová technika pro údržbu zeleně.

Další dvě obce z Lounska, Chlumčany a Želkovice, dostanou milionové dotace na opravy kostelů. Obec Chlumčany na rekonstrukci kostela sv. Klimenta 2,2 milionu a obec Želkovice na záchranu kostela Sv. Petra a Pavla 4,1 milionu korun.

Poměrně vysoká dotace míří i do Nové Vsi na lounském Podlesí. Jedna z nejmenších obcí okresu Louny se stovkou obyvatel dostane 8,8 milionu korun na celkovou rozsáhlou rekonstrukci objektu, kde sídlí obecní úřad a obchod. „V obci se také v rámci tohoto projektu postaví dvě nová hřiště. Jedno víceúčelové a jedno pro děti,“ řekl starosta Nové Vsi Jiří Koudela.

Zmíněné dotace jdou z Programu rozvoje venkova, žádosti v minulých dnech schválil Státní zemědělský intervenční fond.