Vojenský prostor Hradiště v Doupovských horách se zhruba o sedminu zmenší. Rozhodla o tom tento týden vláda ČR.

Všechna sídla v něm budou z vojenského prostoru vymístěna. Pro jejich obyvatele to mimo jiné znamená, že si nově budou volit svá zastupitelstva a budou mít své starosty. Dosud byly vesnice spravovány vojenskými úřady.

V Brdech se prostor úplně zruší

Vláda schválila materiál ministerstva obrany, který se týká rušení a zmenšování vojenských újezdů v Česku. Počítá s úplným zrušením vojenského újezdu Brdy a zmenšením ostatních čtyř. Důvody pro změnu jsou zejména vojenské, ale i ekonomické, společenské a ekologické.

„Musíme přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným potřebám armády. Současně vrátíme odpovědnost za správu svých obcí tamním obyvatelům. V neposlední řadě zpřístupníme unikátní místa širší veřejnosti a tam, kde si to příroda zaslouží, budeme prosazovat její zvýšenou ochranu,“ zhodnotil postoj ministerstva obrany Alexandr Vondra.„V roce 1993, kdy měla Armáda ČR 115 tisíc vojáků, připadalo na každého z nich 1,1 hektaru vojenského újezdu. Po profesionalizaci a zmenšení početních stavů na současných 23 tisíc vojáků připadá na jednoho vojáka 5,5 hektaru. Zatímco v ČR vojenské újezdy aktuálně zabírají 1,7 procenta rozlohy státu, v jiných zemích to je jenom kolem půl procenta,“ uvedl Jan Pejšek, tiskový mluvčí ministerstva obrany. Rozloha vojenských újezdů v ČR by se měla zmenšit o zhruba třetinu. Redukce území ale neznamená omezení výcviku.

Redukce se týká okrajových částí

Vojenský prostor Hradiště v Doupovských horách na rozhraní okresů Louny, Chomutov a Karlovy Vary bude zmenšen zhruba o 15 procent. Jeho nynější rozloha je 33 tisíc hektarů, k výcviku se využívá polovina. Redukce újezdu se týká především jeho jihozápadního, jižního a jihovýchodního okraje. Tyto části už byly veřejnosti většinou zpřístupněny před několika lety.

Vojenský újezd Hradiště je největší v ČR. Pravidelně v něm cvičí česká i zahraniční armády, ale také policisté a hasiči. Vojenský prostor vznikl po druhé světové válce. Kromě někdejšího okresního města Doupov zaniklo 63 vesnic. Na jeho území se nyní nachází 15 vesnic, ve kterých žije na šest set stálých obyvatel.

Mapka ukazuje, o které části se vojenský prostor zmenší. Změna hranic je vyznačena červeně. Žluté oblasti už jsou nějaký čas pro veřejnost přístupné.