„Vyvedení do výcvikového prostoru se účastnili vojáci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, 42. mechanizovaného praporu z Tábora a chrudimského 43. výsadkového mechanizovaného praporu. Cvičení proběhlo s podporou příslušníků roty radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a základny vrtulníkového letectva Přerov,“ uvedla Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 4. brigády rychlého nasazení Žatec.

Zahraniční operace

Rok 2007 je pro 4. brigádu rychlého nasazení ve znamení nasazení v zahraničních operacích. Příslušníci brigády tvořili a tvoří jádro šesti kontingentů působících v operacích KFOR v Kosovu, ISAF v Afghánistánu a MNF-I v Iráku. „Hlavním úkolem tohoto vyvedení do prostoru na Doupově byla proto konsolidace 42. a 43. praporu po návratu z mise, což znamenalo nejenom obnovení a procvičení základních taktických a odborných dovedností vojáků, ale zejména stmelení jednotky. Výcvik byl zaměřen na bojovou střelbu a obnovení základních taktických drilů,“ vysvětlila mluvčí.

V rámci vyvedení jednotek 4. brigády rychlého nasazení proběhlo v minulém týdnu pod názvem „PATHFINDER 2007“ společné cvičení 2. výsadkové roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu a příslušníků 15. skotské roty 4. výsadkového praporu ozbrojených sil Velké Británie. „Cílem společného cvičení byla výměna zkušeností z výcviku a použití malých jednotek, a dále společný výcvik v taktické, střelecké a výsadkové přípravě,“ dodala s tím, že vojáci mohli srovnat rozdíly v taktice šestičlenného družstva naší armády s družstvem britským, které bylo tvořeno osmi vojáky.

„Fakt, který příslušníci 43. praporu z Chrudimi u svých britských kolegů oceňují nejvíce, byla vysoká míra nasazení a profesionalita. I jejich britští kolegové hodnotili naše příslušníky veskrze pozitivně,“ sdělila Lada Kovářová.

Výcvik jednotek 4. brigády byl doplněn také o nasazení čety příslušníků aktivních záloh. Hlavním cílem bylo stmelení příslušníků brigády a záloh. Výcvik příslušníků aktivních záloh, kteří tvoří 3. četu 3. roty 41. mechanizovaného praporu Žatec, na Doupově vrcholí dnes.