Společnost ČEPS připravuje mezi transformovnami Vernéřov u Kadaně a Vítkov na Sokolovsku stavbu dvojitého vedení elektrické energie s napětím 400 kV v délce asi 80 kilometrů. Vést má v trase současného dvojitého vedení 220 kV. Nynější stožáry mají nahradit nové, vysoké 46 metrů. Práce na výstavbě vedení by měly začít v roce 2016.

Záměr se dotýká katastrálních území některých obcí na Podbořansku Lubence, Nepomyšle, Podbořanského Rohozce a Vroutku. V současné době probíhá proces posuzování vlivu na životní prostředí. A někteří účastníci tohoto procesu už proti záměru vyjádřili odpor.

Ochráncům přírody se například nelíbí, že vedení vede přes chráněnou ptačí oblast v Doupovských horách. Obávají se hlavně úrazů ptáků při střetu s dráty. „Vedení, které je předmětem záměru, má vzdálenost mezi jednotlivými fázemi respektive mezi fázemi a konstrukcí stožáru větší než pět metrů. Rozpětí křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje dva a půl metru, u naprosté většiny druhů je ještě mnohem menší. Realizací záměru nemůže docházet k usmrcování ptáků elektrickým proudem," argumentuje zpracovatel záměru. Počítá se s tím, že vedení bude opatřeno optickými zvýrazňovači, aby se riziko nárazů ptáků do něj snížilo.

Pozemky se podle majitelů znehodnotí

S vyšším napětím se rozšíří ochranné pásmo kolem vedení o sedm metrů na každou stranu, nově tak bude téměř 70 metrů. A to se nelíbí některým majitelům pozemků, kteří tvrdí, že změna jim tyto pozemky znehodnotí. „Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy majetková újma, nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu dle zákona," uvádí se v dokumentaci.

Záměr je součástí plánů společnosti ČEPS, která chce v nejbližších letech posílit přenosové schopnosti energetické soustavy v ČR. Z tohoto důvodu se chystají také podobné stavby na jiných místech v okrese Louny.