Nedávno se tam natáčel seriál Ponorka, letos v areálu proběhl hudební festival, některé objekty využívá pár firem. Jinak je ale bývalý pivovar Dreher – později Fruta – nevyužitý, některé části dlouhodobě chátrají. Celý areál je ve vlastnictví města už od roku 2018, od té doby radnice řeší, co s ním. Kritici vedení města tvrdí, že rozmýšlení trvá příliš dlouho, říkají také, že 27 milionů z městské pokladny nemělo na nákup pozemků a historických budov vůbec jít.

Mluvilo se o možném investorovi, záměr ale nevyšel, stejně jako pokusy o prodej. Vedení Žatce se kritice brání, vidí v areálu atraktivní rozvojovou lokalitu, ať už pro bydlení, nebo pro řadu dalších aktivit. Napovědět, co by v areálu v budoucnu mohlo být, má nyní studie, kterou si Žatec nechá zpracovat.

V bývalých papírnách je v horní části depozitář muzea, střední a spodní část prochází rekonstrukcí nyní.
FOTO: Proměna papíren běží, na oživení dalšího žateckého podniku se pracuje

Studie se zaměří nejen na historické pozemky a novodobé přístavby, ale také na rozsáhlé okolní pozemky. Na těch by mohla v budoucnu vzniknout obytná zóna. „Studie se bude týkat nejen budov, ale celého areálu Dreherova pivovaru. Má se věnovat celému území, na pozemcích kolem může vzniknout bydlení kolektivní i individuální. Ukáže, jaké inženýrské sítě v lokalitě jsou, jak je bude možné využít, eventuálně jak se budou muset posílit. A v další rovině studie navrhne využití konkrétních budov,“ prozradila starostka města Zdeňka Hamousová (Volba pro město).

Město má zajištěné peníze na financování studie, velkou většinu nákladů na ni má pokrýt dvoumilionová dotace od státu. Aktuálně se chystá výběrové řízení na zhotovitele. Dokument má rovněž nastínit, na kolik proměna bývalého průmyslového areálu vyjde. Některé budovy jsou ve špatném stavu a bude nutné je zajistit a investovat do nich. Mluví se o stovkách milionů až miliardě za celkovou proměnu areálu.

Proč až nyní?

Část veřejnosti a kritiků radnice se ptá, proč se studie pořizuje až nyní. Podle nich je rozmýšlení nad budoucností místa příliš zdlouhavé. „Město pozemky a budovy vlastní už čtyři roky a stále se neví, co tam bude? Proč se to dělá až teď? Už když se to kupovalo, měla být jasná představa, kam by to mohlo směřovat. Takhle to jen dál chátrá a nic se neděje,“ sdělil Lukáš Hána, který v Žatci bydlí.

V současné době se za 3,6 milionu korun bez DPH dokončuje asfaltová komunikace v šíři tří metrů, která vede pod mostem v Rooseveltově ulici u hlavního vlakového nádraží k silům na obilí. Naváže na cyklostezku na pravém břehu řeky.
V Žatci dokončují část cyklostezky podél Ohře, další se má stavět ještě letos

Vedení města oponuje. „Dříve nebylo studii nutné dělat. Byla naděje, že se najde investor, bohužel to ale nevyšlo. Proto jsme se následně rozhodli, že studii necháme zpracovat. Navíc byl nyní vypsán vhodný dotační titul, který ji z větší části zaplatí, město tak ušetří,“ uvedl žatecký místostarosta Jaroslav Špička (Starostové a nezávislí). Dokument má posloužit buď přímo městu, nebo případnému kupci či investorovi.

A jaké jsou záměry? Zatím se neví. Mluví se určitě o obytné části určené pro rodinné domky či nízkopodlažní bytové domy. Dříve se uvažovalo také o pivovaru, kulturním či kongresovém centru, o využití pro turismus. „Konkrétní představy nyní nemáme. Právě proto oslovujeme odborníky, zadání je volné,“ pokračoval Špička.

„Tajemný“ investor

Město budovy a pozemky získalo v roce 2018 za 27 milionů od společností Retropene a Žatecký pivovar, od té doby vlastní celý areál. Tehdy vedení města říkalo, že o bývalý pivovar projevil zájem investor, který plánoval jeho rozsáhlou rekonstrukci. Město mu po nabytí areálu mělo jeho velkou část prodat, záměr byl také jedním z důvodů koupě městem. Investor byl tehdy „tajemný“, což mezi zastupiteli vzbudilo bouřlivou diskusi. „Konkrétního klienta sama neznám, zastupuje ho investiční oddělení České spořitelny, se kterým jednáme,“ řekla tehdy starostka Zdeňka Hamousová. Městu měly zůstat pozemky zamýšlené pro budoucí domky či bytové domy.

Ale už v roce 2019 se objevila informace, že jednání s investorem neprobíhají, ztratil zájem. Radnice se poté pokoušela bývalý pivovar několikrát prodat, bez úspěchu. Nyní tedy řeší, co s ním dál.

Miroslav Šefl vybudoval v bývalém pivovaru v Ležkách muzeum.
Vývoj po roce 1989 Miroslava Šefla zklamal. V bývalém pivovaru má muzeum StB

Proti koupi tehdy byla část zastupitelů. „Byli jsme proti koupi. Kvůli tomu, že jsme nechtěli, aby město mělo další nemovitost, pro kterou nemá využití a je ve špatném stavu. Už tak jich má dost. Radnice tehdy mluvila o nějakém záhadném investorovi, ten také nevyšel. Město přece není realitní kancelář, aby přeprodávala nemovitosti. A nakonec to dopadlo tak, že areál zůstal městu, neví se, co s tím a bude to hodně nákladné,“ uvedl opoziční komunistický zastupitel Petr Kubeš. Část nemovitostí je opuštěná, část využívá několik firem.

Vedení radnice se brání. „Nemyslím si, že koupě areálu byla chyba. Část už město vlastnilo předtím, koupí se vše sjednotilo. Hlavním záměrem bylo zachránit historický areál, který v budoucnu může sloužit rozvoji města, nabízí řadu možností,“ odpověděl Jaroslav Špička. Bez pomoci města by prý lokalita mohla postupně zchátrat úplně.

Dreherův pivovar se u západního vlakového nádraží v Žatci začal stavět v roce 1898. Po únoru 1948 výroba piva skončila. V části budov se postavila konzervárna na zpracování ovoce, která fungovala pod názvem Fruta. Před lety i její provoz skončil. Budovy areálu jsou postavené v neorenesančním stylu, zajímavost jim dodávají fasády z červených cihel a zdobné detaily z pískovce.