V průměru téměř pět setkání s klienty každý den loňského roku včetně víkendů provedli pracovníci Kontaktního centra Schody Žatec.

Ti se snaží pomáhat na drogové scéně v regionu, nabízejí radu, čistý injekční materiál a setkávají se jak s uživateli drog, tak třeba s jejich rodinnými příslušníky.

V roce 2009 se pracovníci kontaktního centra setkali celkem s 597 klienty, a to alespoň jednou. Větší část z nich byli uživatelé drog, konkrétně 484. Bezmála další pětina, 113 lidí, ovšem uživatelé nebyli. O radu nebo pomoc tak mohli žádat příbuzní či přátelé lidí, kteří s drogami přicházejí do kontaktu nebo je na to podezření. Rodinní příslušníci se nezřídka zajímají o to, jak svému blízkému, který si zahrává s návykovými látkami nebo je už přímo závislý, pomoci. Například rodiče se mohou poradit, jak postupovat, pokud si myslí, že je jejich dítě v kontaktu s drogami. To vše nabízí žatecké K-Centrum.

Tamní pracovníci působí jak v centru samém, tak i v ulicích Loun, Postoloprt, Podbořan a samozřejmě Žatce. V roce 2009 se uskutečnilo celkem 1742 kontaktů. Většina, 1255 (z toho 532 neuživatelů), přímo v zařízení, 487 (z toho 174 neuživatelů) v ulicích. Terénní pracovníky můžete potkat v pondělí v Podbořanech a v Postoloprtech, v úterý nebo ve čtvrtek v ulicích Žatce a ve středu v Lounech. Jejich úkolem je zmapování drogové scény a míst s nálezem pohozeného materiálu (stříkačky, plechovky od toluenu a podobně); kontaktují potencionální klienty centra a popřípadě s nimi udržují kontakt nebo například vyměňují použitý injekční materiál. Snaží se o snížení sociálních rizik spojených s užíváním drok a vedou klienty k stamostatnosti při řešení sociální situace. Mohou je například doprovodit k jednání na úřad.

Počet klientů Kontaktního centra Schody Žatec za rok 2009


Jen za loňský rok se podařilo vyměnit přes 26 tisíc použitých injekčních jehel, bezmála 600 přímo v terénu. Mnoho z nich přitom mohlo skončit někde pohozených, kde by mohly představovat značné zdravotní riziko. Další mohly sloužit opakovaně a různým uživatelům, čímž může docházet k přenosům žloutenky, HIV a dalších onemocnění. Výměnou materiálu se kontaktní centrum snaží počet takových případů snížit. V roce 2008 pracovníci vybrali téměř 23 tisíc jehel (1049 v terénu), v roce 2007 bezmála 24 tisíc (2610 v terénu).

A čemu holdují uživatelé drog v okrese nejčastěji? Z aktuálních statistik za rok 2009 vyplývá, že jsou to cannabinoidy. Tedy marihuana nebo hašiš. Týkalo se jich 61 % případů, které pracovníci Kontaktního centra Schody Žatec zaznamenali. Druhé místo na pomyslném žebříčku oblíbenosti obsadily stimulanty s 31 %, mezi něž patří například pervitin, extáze a další. Další s velkým odstupem opiáty (obecně je nejčastěji zneužíván heroin) a také toluen.

#nahled|https://g.denik.cz/12/23/ftg_graf_kcentrum_drogy_zatec_20100526_2_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/12/23/ftg_graf_kcentrum_drogy_zatec_20100526_2.jpg|Počet kontaktů s uživateli i neuživateli drog#

Kontaktní centrum Schody Žatec funguje od září 2001. Realizuje poradenský a terénní program v oblasti péče pro osoby ohrožené drogou, závislostí, o blízké těchto osob a osoby, kterých se drogová problematika dotýká. Tento projekt je zaměřen na provozování nízkoprahového zařízení pro uživatele drog a na poradenský program (individuální konzultace a terapie, rodinné sezení, rodinná terapie, skupinová terapie, rodičovské skupiny.), tj. poskytování služeb těm klientům, kteří vyžadují pravidelnou konzultační a poradenskou péči. Projekt se specializuje na minimalizaci rizik a škod spojených s užíváním drog. Následně je pak možné využít nastartované spolupráce k přechodu do péče dalších, následných, léčebných institucí.

Zdroj: www.kcentrumzatec.estranky.cz