Zahrada školní družiny ve škole Petra Bezruče v Žatci byla v závěru června plná dětí a dospělých návštěvníků. Vychovatelky, žáci, vedoucí kroužků a další pracovníci školy připravili pro všechny zajímavé rozloučení se školním rokem.

Malé mažoretky ladně zapochodovaly s hůlkami, žáci 2. a 3. tříd předvedli retro tanečky, prvňáci zarecitovali básničky o celém školním roce, třeťák Standa Kadlec mistrně zahrál na elektronické klávesy a nakonec si všichni pochutnali na buřtech, párkách a klobáskách, které skvěle na grilu připravil pan školník. Bylo to příjemné odpoledne.

Alena Dukátová