V minulých dnech radnice vyhlásila výběrové řízení na firmu, která zajistí rekonstrukci prvních dvou úseků – od křižovatky s ulicí Volyňských Čechů po křižovatku s Husovou ulicí, kde se nacházejí tenisové kurty, a navazující část v parku pod nemocnicí.

„Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavební úpravě stávajících povrchů komunikací a chodníků, výměny veřejného osvětlení a obnově a renovaci odvodnění. Komunikace bude po rekonstrukci opět asfaltová, parkovací pásy budou provedeny ze zámkové dlažby, stejně tak i chodníkové plochy. Současně dojde ke kácení stávajících stromů v celkovém počtu šest kusů,“ uvádí se v podmínkách řízení.

Ulice Otokara Březiny v Žatci u stejnojmenné mateřské školy a střediska správy a údržby silnic bude zavřená celý letošní rok.
Ulice Otokara Březiny v Žatci bude zavřená celý letošní rok, kopou tam dělníci

Předpokládaná hodnota zakázky je 13 milionů korun bez DPH. Práce by měly probíhat od září do konce letošního roku.