V Dukelské ulici v Žatci, v její spodní části při křižovatce s Pražskou ulicí, se loni vyměňovalo potrubí kanalizace i vodovodu. Letos podobné práce provedou plynaři. Pak město nechá zrekonstruovat povrchy silnice a chodníků.

Práce doprovází kácení stromů a keřů. „Před rekonstrukcí kanalizace a vodovodů byly vykáceny stromy, které se nacházely v ochranném pásmu potrubí. Ty stromy tam nemají co dělat. Jejich kořeny prorůstají a ničí potrubí. Podobné kácení bude ještě předcházet výměně plynového potrubí, některé stromy jsou přímo nad ním," sdělil Tomáš Trávníček, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice.

„V Dukelské ulici bylo zatím vykáceno 25 stromů a k tomu i živé ploty," doplnil Andrej Grežo, ředitel Technické správy města.

Letos na jaře se má v části ulice vyměňovat plynové potrubí. Pak tam město plánuje za 10 milionů korun rekonstrukce povrchů vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, v místě bude nová autobusová zastávka městské hromadné dopravy, v plánu je i revitalizace zeleně. „V místě dojde na výsadbu nových stromů a keřů. Ale tak, aby jejich kořeny už nezasahovaly do inženýrských sítí," vysvětlil Tomáš Trávníček.