Ústecký kraj nabídl městu Žatec, zda převezme Dům dětí a mládeže. Ten sídlí v budově v ulici Obránců míru, kterou vlastní Ústecký kraj.

V současné době je Dům dětí a mládeže (DDM) v Žatci příspěvkovou organizací kraje. O tom, zda ji převezme město, uvažuje se, že by to bylo v roce 2011, budou ve čtvrtek jednat žatečtí zastupitelé.

„Zastupitelé budou řešit žádost kraje o vyjádření, zda je město ochotné DDM převzít a pokud ano, tak kdy. Ten největší plus je v tom, že by tady dále existovalo zařízení, které by se staralo o děti a tedy by se udržela současná nabídka volnočasových aktivit. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že se město bude muset starat o další objekt a nést s tím určité náklady na opravy či investice. Podle informací, které nám poskytl krajský úřad, je provozní příspěvek v řádech několika set tisíc korun ročně, mzdy hradí stát. Je na zvážení zastupitelů, zda převáží výhody či nevýhody,“ sdělil Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Dům dětí a mládeže v Žatci zaměstnává pět pedagogických pracovníků a dva nepedagogické – ekonomku a uklízečku. Vykonává celou řadu aktivit. Do zájmových kroužků tam dochází přibližně šest stovek dětí, dalších zhruba dvacet tisíc dětí se zúčastnilo nepravidelných akcí, které DDM během roku připravilo. Jedná se o různé výlety a zájezdy.

DDM v Žatci letos také připravil osm příměstských táborů, dva v zahraničí – v Chorvatsku a Itálii a dva „klasické“ – v Žerotíně a Jirkově. „DDM také organizuje řadu soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství. Jedná se o různé olympiády, přehlídky či sportovní soutěže,“ informovala Věra Popelková, ředitelka DDM v Žatci. Do budovy DDM mohou také přijít děti ve svém volném čase kdykoliv chtějí a zahrát si tam různé hry.