Dosud jezdily po Žatci autobusy MHD jen na naftu. V porovnání s ní produkují autobusy na zemní plyn o 30% méně oxidu uhličitého, až o 90% méně oxidu uhelnatého a o 25% méně oxidu dusíků. Současně zemní plyn spalováním neprodukuje pevné částice a saze. To je právě v Žatci důležité, neboť město a okolí je z hlediska životního prostředí negativně postižené zvýšenou prašností.

Koncentrace polétavého prachu v ovzduší občas překračují hygienické limity. Polétavý prach se do ovzduší dostává hlavně z elektráren, kotelen na tuhá paliva, polí, silnic a chodníků a také z dopravy. Žatec má zpracovaný plán, jak snížit množství prachu v ovzduší. „Město musí realizovat na tomto poli řadu opatření,“ sdělil Petr Janda, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice.

Přispět má i přestavba výtopny Perč

Kromě modernizace městské hromadné dopravy má k tomu přispět také chystaná rozsáhlá přestavba výtopny v Perči. Autobusy na zemní plyn jezdí už několik let v sousedních Lounech. Zásobníky na plyn jsou umístěny na střeše vozidla, což nesnižuje objem zavazadlových prostor. Zároveň zajišťuje úplnou bezpečnost dopravy plynu. Plynová soustava je elektronicky kontrolovatelná, má univerzální plnící ventil a tlakový snímač vyvedený do zorného pole řidiče.

V Žatci a Lounech jezdí dvě linky MHD. V Žatci některé autobusy zajíždějí do Bezděkova, Velichova a Záhoří. V Lounech jezdí městské autobusy do Obory, Černčic, Lenešic a Dobroměřic. V Lounech MHD přepraví měsíčně zhruba sto tisíc cestujících, v Žatci to je třikrát méně.