Zatímco paroplynová elektrárna skupiny ČEZ je relativně nová a v minulých měsících prošla generální odstávkou, půl století starou uhelnou elektrárnu, kterou k 1. lednu 2021 od ČEZ převzala společnost Sev.en Energy, zásadní opravy ještě čekají. Jejich smyslem mimo jiné bude, aby uhelné kotle vypouštěly do ovzduší méně zdraví škodlivých látek.

Aby elektrárna splňovala přísnější limity, které od poloviny srpna vstoupí v platnost, připravují v Počeradech ekologické investice v řádech miliard korun. „Připravuje se také oprava a modernizace turbíny, realizace opatření pro snížení prachu i oprava kotelny. Kromě investic do snížení emisí připravujeme řešení pro úsporné nakládání s vodou,“ vysvětlil ředitel počeradské uhelné elektrárny Stanislav Klanduch.

Limity na emise rtuti, které začnou platit v létě, uhelná elektrárna Počerady ale splňovat nebude. Žádá proto o výjimku. „Nová legislativa nás zavazuje emise snižovat a počeradská elektrárna bude po opravách splňovat naprostou většinu přísnějších evropských požadavků. Výjimkou jsou limity pro rtuť, které jsou zaváděny poprvé. Bohužel není snadné se s novými limity pro rtuť vypořádat, vhodné technologie se zatím stále spíše zkoušejí,“ sdělil Stanislav Klanduch.

Mají se tedy lidé v okolí elektrárny bát zvýšeného množství rtuti ve vzduchu? „Chci všechny ujistit, že oproti stávajícímu stavu elektrárna v Počeradech emise výrazně sníží a udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí,“ tvrdí ředitel elektrárny s pěti bloky o celkovém výkonu 1000 MW.

Ekolog: rtuť se bude hromadit

Aktivisté však dopad výjimky na životní prostředí vidí jinak. „Není to zhoršení současného stavu,“ připustil Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR. „Ale i v případě, že zůstane status quo, se bude životní prostředí nadále zhoršovat. Rtuť se bude někde usazovat, třeba se hromadit ve vodních zdrojích. Bude jí reálně víc, to je úplně jasné,“ upozornil ekolog.

V sousedství tradiční uhelné elektrárny vyrostla před pár lety elektrárna druhá, která spaluje plyn. Po více než pětiletém provozu prošel paroplynový cyklus (PPC) Počerady, který patří do Skupiny ČEZ, první generální odstávkou. Trvala zhruba dva a půl měsíce, přičemž přinesla zvýšení výkonu obou plynových a jedné parní turbíny. „Celkový výkon všech tří turbín po generální opravě splnil očekávanou projektovanou hodnotu 876 MWe,“ sdělil mluvčí skupiny ČEZ Ota Schnepp. „Při optimálních povětrnostních podmínkách může být maximální výkon dokonce až 888 MWe. Tato hodnota je závislá na teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu, maxima tak cyklus dosahuje právě v zimním období,“ doplnil vedoucí odboru péče o zařízení a provozu PPC Martin Borovský.

Skupina ČEZ provozuje PPC Počerady od listopadu roku 2014. „Příprava i průběh odstávky v nelehkých covidových časech kladly na náš malý pracovní tým mimořádné nároky. Svým rozsahem, náročností a krátkým časem na přípravu byla totiž generálka PPC unikátní. Kromě revizí, seřízení a případné výměny opotřebovaných dílů plynových turbín se střední inspekce dočkaly i parní turbína, generátory, kotle a jiná neméně důležitá provozní zařízení,“ vypočetl Martin Borovský.

V Počeradech pracují tři stovky lidí, velkou většinu z nich zaměstnává uhelná elektrárna.