Už je jasno. Rozuzlení dlouhodobé neznámé, komu bude v budoucnu patřit jedna z největších uhelných elektráren u nás, přinesl začátek roku 2020. Počerady přejdou za čtyři roky do skupiny finančníka Pavla Tykače.

Dosavadní vlastník elektrárny ČEZ nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. Prodej vyplynul ze smlouvy, kterou v roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy s firmou ČEZ. Součástí dlouhodobého kontraktu na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady byly právě i dvě možnosti prodeje.

„S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil,“ zdůvodnil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Neměli pro ni vlastní uhlí

O prodeji Elektrárny Počerady se diskutovalo několik let, řešily se také spory o dodávky uhlí, situace byla dlouho nejasná. Při první možné opci, která byla v roce 2015, ČEZ elektrárnu neprodal a zůstala v jeho rukách. Druhá opce platila do konce loňského roku. „Za elektrárnu získá ČEZ pevně danou částku dvě miliardy korun,“ dodal Kříž.

K prodeji přispěl pravděpodobně také fakt, že energetický gigant ČEZ musí pro Počerady uhlí nakupovat. Zástupci firmy nedávno řekli, že nedává ekonomický smysl provozovat elektrárnu a nemít pro ni vlastní uhlí. Například Tušimice či Prunéřov spalují uhlí z dolů, které patří ČEZ.

Skupina Sev.en Energy potvrdila, že je připravena elektrárnu převzít. „Zajistíme, aby i nadále dodávala spolehlivou a dostupnou energii lidem a firmám v Česku do té doby, dokud za ni nebude spolehlivá a dostupná náhrada, například nový jaderný zdroj,“ sdělila mluvčí Gabriela Sáričková Benešová.

Proti prodeji dlouhodobě protestují ekologická hnutí. Počerady patří podle měření mezi vůbec největší znečišťovatele ovzduší v celé ČR. „Elektrárna Počerady je dnes největším zdrojem znečištění ovzduší u nás v kategorii uhelných elektráren. Emise zejména mikroskopických prachových částic a oxidu dusičitého zasahují řadu lidí a zvyšují riziko onemocnění, jako jsou mozková příhoda, rakovina plic, dýchací choroby i onemocnění dýchacího traktu u dětí,“ vypočítal Jan Rovenský z Greenpeace.

Podle zástupců ČEZ nemá elektrárna vyšší emise než jiné uhelné zdroje, vyšší čísla jsou prý dána tím, že patří mezi výkonově největší zdroje, tedy má více výrobních bloků. „Současné emisní limity Elektrárna Počerady splňuje, a to i díky proběhlé modernizaci týkající se snížení oxidů dusíku,“ sdělil za ČEZ Ladislav Kříž. Připravena je i na další modernizace.

Elektrárna může jet déle

Ekologům vadí i to, že nový vlastník bude chtít pravděpodobně udržet elektrárnu v chodu déle, než by tomu bylo v případě ČEZ, obávají se také, že nebude investovat do ekologie. „Prodej největší uhelné elektrárny soukromé firmě podnikatele Pavla Tykače by byl projevem čisté nezodpovědnosti. Tykačova firma chce plýtvavou elektrárnu provozovat desítky let a dopady na klima či naše zdraví ji zajímat nebudou,“ prohlásil programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Skupina Sev.en Energy oponuje, chce prý značně investovat. „Do modernizace a ekologizace elektrárny hodláme postupně investovat miliardy korun i veškeré úsilí a zkušenosti našich odborníků tak, aby elektrárna splňovala stále přísnější parametry pro ekologický provoz,“ dodala mluvčí skupiny.