Materiál předloží zastupitel Jan Žalud. Navrhl, aby zastupitelstvo města v obavě z prodlužování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel vyjádřilo nesouhlas s prodejem Elektrárny Počerady.

Energetická společnost ČEZ plánuje prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače, nový majitel by ji měl začít provozovat od roku 2024. Proti tomuto kroku protestují ekologické organizace.

Na jednání zastupitelů se můžete přijít podívat, začíná v budově lounské radnice na Mírovém náměstí tradičně v 16.30 hodin.