Rozhodnutí o emisní výjimce pro elektrárnu Počerady na Lounsku, kterou vydalo ministerstvo životního prostředí, se nelíbí ani jejímu majiteli, ani ekologům. Energetická společnost Sev.en Energy tvrdí, že došlo k neadekvátnímu zkrácení lhůt pro ekologizaci výrobních bloků a požádala soud, aby přezkoumal proces rozhodnutí. Některým ekologickým organizacím se výjimka také nelíbí. Chtějí, aby naopak uhelná elektrárna ukončila provoz. Nejlépe hned.

Původní rozhodnutí o výjimce vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Měla platit plošně pro všech pět bloků po dobu čtyř let. Ekologické organizace se proti němu odvolaly. Ministerstvo platnost zkrátilo – u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025.

Rozhodnutí se nelíbí ani jedné straně. „Každé snížení emisí je dnes tak technologicky a investičně náročné, že to vyžaduje spoustu času. Zkrácení lhůt pro ekologizaci Počerad je pro nás nepřijatelné, protože pomíjí například dobu nutnou na testování a ladění nainstalovaných technologií,“ sdělil generální ředitel elektrárny Počerady Stanislav Klanduch. Společnost Sev.en Energy tvrdí, že ministerstvo rozhodovalo v atmosféře permanentního nátlaku ze strany ekologických aktivistů.

Vadí jim toxická rtuť

Na soud se ale obrátili i oni, volají po úplném zrušení výjimky. „Ministerstvo selhalo, když nebylo schopné omezit množství škodlivin, které vypouští uhelná elektrárna Počerady. Doufáme, že tuto roli nyní zastane soud a zakáže elektrárně vypouštět do ovzduší nadlimitní množství nebezpečné toxické rtuti ještě během samotného řízení. Pokud uspějeme s naší žalobou, elektrárna bude muset buď zákonné limity splnit, nebo uzavřít svůj provoz,“ řekl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

„Vzhledem k tomu, že rtuť se v životním prostředí kumuluje, žádáme soud, aby zarazil překračování limity minimálně do doby, než rozhodne o platnosti výjimky,“ doplnil vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Pokud by soud takové předběžné opatření vydal, mohlo by vést k okamžitému zastavení provozu největší uhelné elektrárny v zemi. To její vlastník označuje za velké riziko v energetické bezpečnosti nejen v Česku, ale i Evropě. „V době, kdy se lidé bojí příštího vyúčtování za elektřinu a v celé Evropě se mluví čím dál hlasitěji o riziku blackoutu v nadcházející zimě, je potřeba každý stabilní zdroj s nízkými výrobními náklady. Pokud nevyrobíme elektřinu v Počeradech, v lepším případě ji vyrobí někdo jiný dráž a špinavěji, v horším případě ji nevyrobí nikdo. Až bude několik týdnů bezvětří, zamračeno a pod nulou, bude na tyto úvahy už bohužel pozdě,“ varoval výkonný ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Uhelná elektrárna Počerady stojí na pomezí Lounska a Mostecka od sedmdesátých let 20. století. Její bývalý vlastník, polostátní společnost ČEZ, provedla její modernizaci, další projekty připravuje její nový majitel, společnost Sev.en Energy. Ta elektrárnu provozuje od začátku letošního roku, ČEZ v Počeradech dál vlastní novější plynovou elektrárnu.

Ekologickým organizacím vadí uhelná elektrárna Počerady dlouhodobě. Označují ji za největší zdroj rtuti v Česku a největšího znečišťovatele ovzduší oxidy dusíku i „skleníkovým“ oxidem uhličitým. Podle nich by odstavení elektrárny na energetickou soběstačnost Česka vliv nemělo, jen by se omezilo množství vyvážené elektrické energie do zahraničí. Zástupci firmy to vyvracejí. „Je nesmysl poukazovat na roční bilance a usuzovat z nich, že když elektřinu v ročním součtu vyvážíme, že tedy můžeme část elektráren v Česku zavřít. Elektřinu potřebujeme každý den a těch dnů, kdy jiné zdroje nestačí potřebu pokrýt, je stále dost,“ argumentoval ředitel elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.