Návštěvníci se v sobotu 22. března dozvěděli, jak funguje vodní elektrárna v Libočanech.

Ta byla vybudována před dvěma roky na tamním jezu na Ohři. V sobotu společnost uspořádala pro zájemce den otevřených dveří a její prohlídku. Přišla přibližně stovka lidí.

Loni na podobné akci byla účast zhruba trojnásobná.