Společnost ČEZ chce letos na jaře začít stavět novou elektrárnu u Počerad. Vyrůst má v areálu uhelné elektrárny, pálit se v ní nebude uhlí, ale zemní plyn.

Nový paroplynový zdroj s výkonem 841 MW má začít vyrábět elektrickou energii v roce 2013, jeho výstavba vyjde na zhruba dvacet miliard korun. Jeho dominantou bude 130 metrů vysoká chladící věž.

Přípravy stavby elektrárny, které trvaly dva roky, nyní vrcholí. „Předpokládáme, že nový paroplynový zdroj se začne stavět letos v prvním pololetí. V současné době běží stavební řízení, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení,“ uvedl pro Deník Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

ČEZ už vybral firmy, které novou elektrárnu u Počerad postaví. „Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Dílčí komponenty dodají jeho subdodavatelé, například plynové turbíny budou od firmy Siemens, plynové kotle od SES Tlmače a parní turbína od Škoda Power. Stavební část bude mít na starosti Metrostav Praha,“ sdělil mluvčí.

Přípravy už začaly

Přímo v areálu Elektrárny Počerady už proběhly v souvislosti s výstavbou nového zdroje určité práce. „Proběhla rekonstrukce budovy služeb a došlo k navýšení kapacity biologické čističky odpadních vod. V současné době probíhá také budování zařízení staveniště,“ vyjmenoval Ota Schnepp. Mezi přípravy lze započítat také opravu čtyřicet let starého přivaděče surové vody z řeky Ohře pro Elektrárnu Počerady, ke které nedávno došlo.

V nové elektrárně budou elektrickou energii vyrábět tři generátory – dva budou na dvojici plynových turbín a jeden na parní turbíně. Plánovaná životnost elektrárny je třicet let, účinnost cyklu je 57 procent. To je podstatně víc než u uhelné elektrárny, která u Počerad stojí čtyři desítky let. Co s ní bude v budoucnu, zatím není jasné. „Do roku 2015 bude uhelná elektrárna v Počeradech provozována v současné podobě s pěti bloky každý o výkonu 200 MW,“ sdělil mluvčí ČEZ Ota Schnepp.

Provozní hodiny bloků budou po najetí „paroplynu“ úměrně sníženy tak, aby bylo respektováno integrované povolení pro provoz nového zdroje v oblasti dodržení emisních limitů.

Na bloku 2 letos proběhne generální oprava, čímž se jeho životnost prodlouží. Přesto životnost uhelných bloků počeradské elektrárny v letech 2015 až 2020 postupně skončí. Původně chtěl ČEZ elektrárnu zrekonstruovat a tím dál prodloužit její životnost. K tomu se měly navíc postavit i dva nové uhelné bloky. Záměr ale narazil na nedostatek hnědého uhlí. ČEZ se na jeho dlouhodobých dodávkách pro Počerady nedohodl s Mosteckou uhelnou a ČEZ se rozhodl pro plyn.