Během roku 2016 si výrobní zdroje energie a tepla Skupiny ČEZ na severu Čech prohlédli 5882 návštěvníci z různých míst v České republice i zahraničí. Prim opět hrála Elektrárna Tušimice u Kadaně, která přilákala 1731 zájemců. Do Elektrárny Počerady na Lounsku se vydali 464 návštěvníci.

Již podvaadvacáté například do Elektrárna Počerady zavítali studenti z ČVUT Praha na svou týdenní praxi. Další vysokoškoláci, a to hned v rámci tří exkurzí přijeli z Vysoké školy báňské v Ostravě. Své zastoupení měly během prohlídek i Vysoké učení technické v Brně, Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha, přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy v Praze či fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. Její studenti přijeli tradičně s kolegy z anglického Nottinghamu. Středoškoláci byli ze Střední školy technické v Mostě, SPŠE v Liberci nebo Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci.

Odborníci, turisté i hledači

Ze zahraničních hostů projevila například profesní zájem o prohlídku paroplynového cyklu skupina Íránců, dále návštěvníci z Číny, Norska a Islandu.

Všeobecnou prohlídku Elektrárny Počerady má za sebou například třicetičlenný turistický oddíl ze Štětí. Elektrárna se dostala i do hledáčků 24 lovců pokladů v rámci stále více oblíbeného geocachingu.

Ota Schnepp