U Zbrašína na Lounsku se staví fotovoltaická elektrárna. Ze slunečního záření se tam bude vyrábět elektrická energie. Elektrárna mezi Zbrašínem a Senkovem bude svým výkonem 4,5 MW patřit mezi největší v České republice.

Na jižním svahu mezi Zbrašínem a Senkovem se na pozemku o rozloze osmi hektarů staví konstrukce pro zhruba dvacet tisíc fotovoltaických panelů.

„Elektrárnu staví od podzimu společnost PT Energetická z Prahy. V létě by se měla spouštět,“ řekl Radek Taraba, starosta Zbrašína. Elektrárna bude dodávat vyrobenou elektřinu do rozvodné sítě, do vedení s 22 kV napětím.

Ekologických elektráren bude víc

U Zbrašína se má začít letos stavět ještě jedna solární elektrárna – ta bude ale podstatně menší s výkonem 280 kW. Bude mít zhruba 1500 panelů, elektrárna se má rozkládat na ploše zhruba jednoho hektaru. Vyrobená elektřina bude vyvedena do distribuční sítě nízkého napětí. Elektrárnu chce stavět společnost Energie PT z Hořan.

Solární elektrárny se mají budovat i na jiných místech okresu Louny. Například poblíž Dubčan na Žatecku při silnici do Lipna na pozemku o velikosti 80 x 80 metrů. Solární panely tam mají stát v sedmi řadách. Součástí elektrárny bude i trafostanice, která bude získaný výkon transformovat a dodávat do distribuční sítě.

Existuje také projekt na výstavbu fotovoltaické elektrárny u Stroupče na Žatecku na ploše dvou a půl hektaru nebo v Hradišti u Postoloprt. Investoři chtěli vybudovat solární elektrárny i u Krásného Dvora a Brodů na Podbořansku, záměr ale ztroskotal na velké vzdálenosti k připojení do distribuční soustavy.