Stanislav Klanduch, 53 let
bydlí v Lounech. Vystudoval strojní fakultu VŠSE v Plzni, v energetice pracoval ve výrobě, údržbě a v technických manažerských pozicích. Rád lyžuje a jezdí na kole.

Před 51 lety, v únoru 1970, byl uveden do provozu první blok uhelné Elektrárny Počerady na Lounsku. Jeden z největších výrobců elektřiny v České republice vstoupil 1. ledna letošního roku do další etapy své historie. Novým vlastníkem elektrárny se stala skupina Sev.en Energy. „Okamžitá zásadní oprava Elektrárny Počerady umožní České republice získat čas pro bezpečný přechod na alternativní energetická řešení,“ říká nový ředitel elektrárny Stanislav Klanduch.

V současné době celý svět řeší pandemii covidu-19. Musel jste to řešit také ve svém novém působišti?
Elektrárna Počerady patří do kritické infrastruktury ČR. V době koronavirové pandemie tak platí v provozu elektrárny přísnější ochranná opatření než v jiném průmyslovém odvětví. Všichni zaměstnanci jsou si této skutečnosti vědomi a důsledně všechna opatření dodržují. I díky tomu se daří chod elektrárny stále zvládat i v období zvýšené výroby energie.

Potýkáte se kvůli nemoci s nedostatkem zaměstnanců v elektrárně?
Samozřejmě jsou jednotlivé případy onemocnění mezi zaměstnanci. Stejně jako v celé populaci. Zatím jsme si ale s marodkou dokázali poradit.

Když jsme u těch zaměstnanců, kolik lidí Počerady zaměstnávaly na konci loňského roku, tedy když byl vlastníkem elektrárny ještě ČEZ? A kolik nyní?
Počet zaměstnanců na konci loňského roku i nyní je stejný. Je jich 270. Nikoho jsme nepropustili a ani to neplánujeme.

ČEZu zůstala v Počeradech paroplynová elektrárna. Spolupracujete nějak?
Spolupráce je nezbytná už vzhledem k těsné blízkosti a prakticky společnému areálu. Spolupracovat musíme například při čištění výrobních vod, ale i v dalších oblastech.

close info Zdroj: Deník zoom_in Ve skupině Sev.en Energy jste působil na několika manažerských postech. Skupina získala k 1. lednu 2021 od ČEZu Elektrárnu Počerady a vy jste jejím ředitelem. S čím jste do této pozice přišel?
Žiji v Lounech, tedy mám Elektrárnu Počerady za humny. Jsem patriot, záleží mi na regionu, kde žiji, a chci, aby se rozvíjel. Vnímám také zodpovědnost a obrovskou výzvu, která před uhelnými elektrárnami a teplárnami stojí. Energetika se mění, uhlí je postupně utlumováno. Moderní energetická řešení ale ještě nejsou dostatečně připravená tak, aby plnohodnotně nahradila uhlí a zajistila potřeby obyvatel i firem.

Občas je slyšet názor, že Elektrárna Počerady není potřeba a bylo by dobré ji zavřít. Co si o tom myslíte?
Jsme v jakési přechodové fázi a v té hrají tradiční elektrárny nezastupitelnou úlohu. Poskytují čas nezbytný pro přípravu nových energetických zdrojů a plní roli pojistky v těch denních a ročních obdobích, kdy nefouká, nesvítí nebo třeba nejedou jaderné bloky. Elektrárny, jako jsou Počerady, budou ještě dlouho potřeba a já jsem rád, že budu u jejich ekologizace a přeměny na moderní a stabilní zdroj dostupné domácí energie.

Ekologičtí aktivisté ale hodnotí Elektrárnu Počerady jinak. Říkají o ní, že je v Česku nejšpinavější a nejplýtvavější. Poukazují na její nízkou účinnost a vypouštění velkého množství zdraví škodlivých látek. Argumentují také, že výroba české elektrické energie jde na vývoz do zahraničí. Co říkáte na tato tvrzení?
Je to úsměvné zejména v těchto dnech. V zimním období totiž uhelné elektrárny pokrývají více než polovinu spotřeby energie v Česku. Elektrárna Počerady, která dodává do české sítě až sedm procent elektřiny, tak například v listopadu využila až 78 procent své výkonné kapacity. Od začátku roku jedou české uhelné bloky na maximum, jejich výroba trhá rekordy a v momentech, který nastal například v prvním lednovém týdnu, kdy poklesla frekvence v síti, dokážou tyto roztočené tradiční elektrárny síť podržet. Přání jsou jedna věc, ale realitou zůstává, že Česko se prostě v některých obdobích roku bez tradičních elektráren včetně Počerad stále ještě neobejde. Je ale samozřejmě důležité tyto zdroje opravit tak, aby splňovaly přísné limity.

A co říkáte argumentu, že se z Česka zbytečně moc elektřiny exportuje?
Je nesmysl poukazovat na roční bilance a usuzovat z nich, že když elektřinu v ročním součtu vyvážíme, že tedy můžeme část elektráren zavřít. Elektřinu potřebujeme každý den a těch dnů, kdy jiné zdroje nestačí potřebu pokrýt, je stále dost. Kde bychom vyráběli například v těch dnech, kdy plynové zdroje dodávaly kolem jedenácti procent, fotovoltaika jen jednotky procent a nedostatek byl v celé Evropě?

Kvůli silnému poklesu frekvence v elektrické přenosové soustavě hrozil v lednu v Evropě masivní výpadek dodávek elektřiny, takzvaný blackout. Důvodem bylo kaskádní šíření poruchy v oblasti Chorvatska, Srbska a Rumunska. Podílela se nějak elektrárna Počerady na řešení problému?
Jednalo se o nejzávažnější problém v evropské přenosové soustavě za posledních 14 let. Na razantní pokles frekvence zareagovala také Elektrárna Počerady zvýšením výroby na všech blocích. Bez pomoci jaderných a uhelných elektráren by tento problém evropská přenosová soustava nezvládla.

Ekologičtí aktivisté aktuálně bojují také proti tomu, aby Elektrárna Počerady získala výjimku na vypouštění rtuti do ovzduší. Nejde upravit provoz tak, aby elektrárna vypouštěla tolik rtuti, aby žádnou výjimku nepotřebovala?
V žádném případě se nejedná o možnost navýšit jakékoli emise! Nová legislativa nás naopak zavazuje emise snižovat a počeradská elektrárna bude po opravách splňovat naprostou většinu přísnějších evropských požadavků. Výjimkou jsou limity pro rtuť, které jsou zaváděny poprvé, dosud tomu tak nebylo.

Proč tedy výjimku Počerady kvůli rtuti potřebují?
Bohužel není snadné se s novými limity pro rtuť vypořádat například tím, že jednoduše nainstalujete nějaké zařízení, které rtuť zachytí a tím je problém vyřešen. Vhodné technologie se zatím stále spíše zkoušejí a věřte mi, konzultujeme to s řadou odborníků včetně univerzit. Časově omezená výjimka tedy není ničím jiným než přechodným ekologizačním programem, který zavádí sama Evropská unie pro velké elektrárny a teplárny, aby měly čas a prostor na provedení potřebných investic. Žádá o ni naprostá většina evropských výrobců elektřiny a tepla včetně elektráren skupiny ČEZ.

Lidé v okolí elektrárny se tedy nemusí bát zvýšeného množství rtuti ve vzduchu?
Chci všechny ujistit, že oproti stávajícímu stavu elektrárna v Počeradech emise výrazně sníží a udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí, což také dokládají rozptylové studie od nezávislých odborných firem, které mají příslušné úřady k dispozici.

Jak jsem si přečetl na webových stránkách skupiny Sev.en Energy, vaším úkolem je, cituji, provést elektrárnu procesem ekologizace a připravit ji na přísnější emisní limity. Jak tomu mám jako laik rozumět? Splňuje teď elektrárna v současné době platné emisní limity?
Splňujeme legislativu, která aktuálně platí. Od poloviny srpna vstoupí v platnost nové přísnější limity a na ty se připravujeme. Chceme proto co nejrychleji začít s opravami a první zásadní investice směrovat právě na snížení emisí.

Jaké?
Pro plánovanou modernizaci elektrárny využijeme naše zkušenosti z oprav elektrárny Chvaletice a teplárny Kladno. Zvažují se například možnosti využití unikátní technologie Microvel k zachytávání tuhých, ale i dalších znečišťujících látek. Připravuje se také oprava a modernizace turbíny, realizace opatření pro snížení prachu i oprava kotelny. Kromě investic do snížení emisí připravujeme řešení pro úsporné nakládání s vodou i důsledný monitoring hodnot. Při modernizaci chceme také spolupracovat na aplikovaném výzkumu s univerzitami a využít práci místních českých firem.

Máte vyčíslené náklady?
Předpokládáme, že investice do Počerad se budou pohybovat v řádu miliard korun. Troufnu si říci, že společně s modernizací elektrárny ve Chvaleticích je to pro nejbližší roky největší investice do ekologizace v České republice.

Svým instalovaným výkonem 1000 MW patří Elektrárna Počerady k největším uhelným elektrárnám v zemi. Má skupina Sev.en Energy představu, do kdy bude Počerady provozovat?
Plánujeme Elektrárnu Počerady provozovat tak dlouho, jak ji bude naše země potřebovat. Dokud tu nebude náhrada za energii z uhlí, budeme zajišťovat bezpečné a plynulé dodávky elektrické energie dostupné všem lidem i firmám v České republice.

Odkud se do elektrárny vozí uhlí a kolik se ho denně spálí?
Do Elektrárny Počerady se dováží uhlí z lomu Vršany z Mostecka. Tam jsou zásoby ještě na dalších více než 32 let. Dokud bude Česká republika energii z uhlí potřebovat, může ji mít. V elektrárně se spálí denně v průměru 15 tisíc tun uhlí.

ČEZ na komínech elektrárny podporoval hnízdění sokola stěhovavého. Budete v tomto projektu pokračovat?
Samozřejmě budeme a nebude to jediný podobný projekt. Stejně tak podporuje skupina Sev.en Energy hnízdění sokolů na komínech Elektrárny Chvaletice a na rekultivacích uhelných lomů vznikají biotopy, které jsou dravým ptákům šité na míru.

Počítáte s tím, že byste přímo v Elektrárně Počerady nebo blízkém okolí rozjeli nějaké podobné další ekologické projekty?
Do krajiny kolem Elektrárny Počerady se také například díky projektu myslivců a ochránců přírody v nedalekých Poleradech, který loni podpořila Vršanská uhelná, postupně vrátí původní druhy drobné zvěře, které v posledních letech téměř vymizely. I na tomto projektu budeme v letošním roce dál spolupracovat.