V tomto týdnu zavítá do osmi měst Ústeckého kraje akce s názvem Zatočte s elektroodpadem! V září se konala v Podbořanech, nyní proběhne také v Žatci.

Plánuje se tam na náměstí Svobody v pátek 16. října.

Lidé se při akci budou moci jednoduše zbavit již nepotřebných elektrospotřebičů jejich odložením do kontejneru, který bude přistaven speciálně pro tento účel na dobře přístupném místě.

Zatočte s elektroodpadem! je akce společnosti Elektrovin. Ekoshow s mobilním informačním centrem odstartovala letos 22. dubna s cílem navštívit celkem 80 měst ČR.

„Do konce června již zavítala do 45 měst šesti krajů republiky. Lidé při ní vyčistili své domácnosti od více než 35 tun starých elektrospotřebičů – přesně předali ke zpětnému odběru, a tedy k recyklaci či odborné likvidaci 35 260 kilogramu elektroodpadu. Od září, po prázdninové pauze, už zase probíhá v dalších městech,“ uvedla Taťána Pokorná z Elektrowinu.

Projekt je soutěžní, rozhodujícím kritériem je množství odevzdaných spotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Tři nejúspěšnější města budou ve finále odměněna.

Recyklace je důležitá

„Projekt Zatočte s elektroodpadem! není však jen výzvou, aby se lidé jednorázově zbavili již nepotřebného elektrozařízení, ale snaží se je prostřednictví infocentra učit a motivovat, aby i v budoucnu nakládali s domácími vysloužilci ekologicky a nevhazovali je coby nebezpečný odpad do popelnic. V infocentru se také mohou dozvědět vše o významu a přínosu recyklace,“ dodala T. Pokorná.

Elektrowin, akciová společnost, byl založen v roce 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.