V současné době je již vybudován základ parní turbíny. „Do výše je hnána betonová chladicí věž o průměru 96 metrů a konečné výšce 129 metrů. Ve výstavbě je i budova zapouzdření rozvodny a plynová přípojka směrem k elektrárně od 1,5 kilometru vzdáleného tranzitního plynovodu,“ informoval mluvčí skupiny ČEZ Ota Snepp.

Vše o projektu čtěte
v souvisejících článcích vpravo!


Do konce roku budou zastřešeny a zatepleny všechny pro budoucí provoz rozhodující budovy, v nichž pak i vzhledem k případným nepříznivým povětrnostním podmínkám bude možno pokračovat s montáží strojního zařízení.

Součástí výstavby paroplynového cyklu je i realizace protihlukových opatření. „Připravujeme rovněž hrázkování Počeradského potoka, zídky, náspy a valy budou dosahovat výšky 80 až 100 centimetrů. Výška je vypočítaná na stoletou vodu. V případě rozvodnění potoka tak budeme chránit nový zdroj i stávající bloky před velkou vodou. Je to možná podivné, ale jinak klidný potůček by mohl zaplavit elektrárnu až do výšky jednoho metru,“ vysvětlil Jiří Šinágl, vedoucí projektového týmu.

Výstavba první paroplynové elektrárny ČEZ o výkonu 880 M v areálu elektrárny Počerady začala 25. března 2011. V nové elektrárně bude pracovat 26 zaměstnanců. Předběžná cena byla zatím vyčíslena na zhruba 17 miliard korun. Zkušební provoz by měl nový paroplyn zahájit ve druhém pololetí roku 2013.

Pavlína Nevrlá