Jeho účastníci během procházky spatřili téměř tři a půl tisíce ptáků. Díky dalekohledům, ale i pouhým okem, společně s odborníky napočítali na padesát druhů. Nejvíce viděli špačků obecných, ale také po jednom exempláři červenky obecné, žluny zelené či motáka pochopa. Zajímavostí byli dva silně ohrožení ledňáčci říční. Během exkurze si zájemci vyslechli také povídání o ptácích a kroužkování, 56 ptáků bylo také okrožkováno.