Současná majitelka koupila zchátralou památku v roce 2015 a začala ji opravovat. Zavázala se ale, že po rekonstrukci předá prostoty, kde sídlí pamětní síň světoznámého malíře, který si Peruc zamiloval, žil tam a tvořil, zpět do užívání galerii do 30. června 2018. To se ale nestalo dodnes, opravy v jižním křídle stále probíhají. Majitelka argumentuje tím, že opravy se prodražily a prodloužily a že nemůže předat nehotové staveniště, že se na místě stále pracuje. Okresní soud v červnu rozhodl, že je Matušová povinna do šesti měsíců od nabytí právní moci, umožnit užívání síně. Proti rozhodnutí se ale majitelka, která některé další části zámku již zpřístupnila veřejnosti, odvolala, případ tak nyní projedná krajská instance.