Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť (takzvaně 2+2).

„Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují. O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou. Zejména při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k dani z příjmů fyzických osob veřejnost velmi oceňuje aktivní komunikaci a pomoc pracovníků finančních úřadů," řekla ředitelka Odboru komunikace ředitelka odboru Vnější vztahy a komunikace Generální finanční ředitelství Hana Baráková.

Na základě této zkušenosti a pozitivní zpětné vazby zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí. Výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí budou probíhat v obdobích, kdy daňové subjekty podávají největší počet daňových přiznání, a to v lednu, tedy v době podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, a v březnu s ohledem na základní lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Pobočka České pošty v lounské ulici 17. listopadu, která má být zrušena.
To snad ne! Lidem na sídlištích v Lounech a Žatci se rušení pošt nelíbí

„Ve výše zmíněných měsících rozšíří finanční úřady místně příslušné jednotlivým obcím také možnost konzultací s jejich pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek. Informace o číslech těchto telefonních linek by měla být občanům k dispozici také na pracovištích obecních úřadů příslušných obcí. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání, pokud budou někteří občané stále využívat možnost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě," doplnila Baráková. 

V současnosti mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z nichž je 98 takzvaně řídicích. Ta řídí ostatních 103 územních pracovišť. V letech 2016 a 2020 bylo ze 103 řízených územních pracovišť celkem 56 převedeno do takzvaně optimalizovaného režimu (označovaného jako „režim 2+2“), který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků finančních úřadů ve dvou úředních dnech.

Zrušení úřadu v Podbořanech hrozilo už v roce 2015:

Ilustrační foto.
Nátlak pomohl. Podbořanský finanční úřad se rušit nebude

Díky výše popsanému zeštíhlení se počet územních pracovišť sníží na 124, počet řídicích pracovišť zůstane zachován a optimalizovaný režim bude zrušen. Odborné schopnosti zaměstnanců rušených pracovišť budou efektivněji využity v jiných lokalitách finančních úřadů.

Pobočky finančního úřadu, které budou zrušeny
od 1. července 2023 v Ústeckém kraji:

- v Bílině
- v Libochovicích
- v Litvínově
- v Podbořanech