"Provedené dezinfekce mateřských škol byly plně hrazeny společností Marius Pedersen v rámci sponzorského daru. Za poskytnutý sponzorský dar velice děkujeme," informovala lounská radnice.

Společnost Marius Pedersen se v regionu stará o svoz komunálního odpadu, v Lounech též provozuje sběrný dvůr.