Volnočasové aktivity dětí, obnova místních kulturních tradic či pořádání nekomerčních kulturních akcí nebo péče o drobné kulturní památky - to vše chce v mikroregionu Podbořansko podpořit jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, společnost Logit sídlící v Hlubanech. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti Logit.

Neziskové organizace včetně škol a školek mají možnost do 8. října 2015 požádat až o 20 000 korun na svůj záměr. Z Fondu Logit bude na tyto dobročinné účely rozděleno minimálně 100 000 korun.

Správu a administraci fondu svěřila firma prestižní Ústecké komunitní nadaci, která má v této oblasti již více než dvacet let zkušenosti. „Letos v polovině června jsme už jednou předávali šeky prvním podpořeným neziskovým organizacím, které obdržely finanční prostředky z našeho nově založeného dobročinného Fondu Logit. Do výběrového řízení se tehdy mohly zapojit pouze organizace, které se o finanční podporu ucházely v minulých letech. Nyní jsme výběrové řízení otevřeli všem zájemcům, kteří hledají prostředky na své projekty, jež prokazatelně přispívají k tomu, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. Chceme tak dát příležitost všem aktivním lidem na Podbořansku," uvedl Martin Chlup, ředitel společnosti Logit.

Další změnou je i geografické rozšíření působnosti programu. „V předchozím kole byl kladen důraz na mikroregion Podbořansko. Nyní budou podporovány také projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti Logit. Tudíž nemusí být realizovány pouze v mikroregionu Podbořansko," uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace.

K zařazení do výběrového řízení stačí vyplnit jednu stránku rozsahu dokumentu formátu A4. Následně bude žádosti posuzovat tříčlenná komise. Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledcích první fáze výběrového řízení do 30. října 2015.

Logit je společností patřící do italského koncernu RadiciGroup. Na Podbořansku působí již od roku 1999 a zabývá se zpracováním kobercové příze. Patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993. Je to nevládní nezisková organizace a za dobu své činnosti podpořila už přes 1 400 projektů v celkové výši přes 39 milionů korun.

Kateřina Valešová