Jde o významnou součást středověkého opevnění, ojedinělý most je poměrně zachovalý. Je ovšem skrytý pod vozovkou, která spojuje Kruhové a centrální náměstí. Odborníci z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem ale pomocí nejmodernějších technologií vytvořili ojedinělou dokumentaci.

„Díky ní je možné vidět kompletní stavbu jako 3D model, a to včetně detailů opracování kamene mostu,“ vysvětlila za památkáře Lucie Radová. Dokumentace ukazuje, jak most téměř dvě staletí skrytý pod povrchem vypadá.

Jeho části jsou vidět ze sklepení soukromého domu, které je přístupné pro veřejnost jen při mimořádných příležitostech. Naposledy v roce 2015 při Dnech Evropského dědictví.

Složitá cesta k mostu

Sklepení, odkud je most vidět, je součástí domu, ve kterém se nachází prodejna kuřecího masa a uzenin. Jeho vlastníci umožňují prohlídky sklepení při mimořádných akcích, trvalé zpřístupnění je ale komplikované. „Problém je, že sklepy jsou špatně dostupné. Musí se tam přes zázemí prodejny. Pokud by ale přišli památkáři s nějakým návrhem, jak sklepení trvale zpřístupnit, nebráníme se tomu,“ sdělil jeden z majitelů domu Pavel Valenta.

Ilustrační foto
Kraj pošle hasičům na Lounsko peníze na auta i novou hasičárnu

Žatec patřil ve středověku k nejvýznamnějším českým městům. Jeho starší opevnění ze dřeva a hlíny vzniklo v 10. století, ve 13. a 14. století ho nahradilo kamenné. Největší stavební rozkvět zaznamenal pevnostní systém Žatce za vlády Jagellonců na přelomu 15. a 16. století.

Hradby se zachovaly dodnes na všech stranách centra kromě té jižní. Tedy právě tam, kde byl gotický most součástí opevnění.

„Jižní úsek opevnění v místě dnešního Kruhového náměstí tvořila zdvojená hradba s parkánem, parkánovou zdí a Pražskou branou. Zdokumentovaný gotický most s padací částí byl součástí jejího vnějšího zabezpečení a sloužil pro přechod širokého příkopu,“ přiblížila Radová.

Výhled z veže v žateckém pivovaru
Na konferenci v Žatci řeší, jak dál rozvíjet venkov

Komplex Pražské brány zanikl v první polovině 19. století. Na povrchu dnes nejsou po tomto složitém opevňovacím útvaru žádné stopy. Pouze pod vozovkou se dochoval most, který tvoří tři oblouky kamenné konstrukce s valenou klenbou. Od roku 1958 je na seznamu památek.

Sklepení v centru Žatce, jehož součástí unikátní most je, je poměrně rozsáhlé. Pod některými domy má i několik pater. Jednou z mála možností, jak se s ním mohou lidé seznámit, je Jedová chýše u restaurace na Hošťálkově náměstí. Rozsáhlé podzemí domu je upravené v hororovém duchu, přístupné je v sezoně každou sobotu.