U Ohře v Žatci vznikají dvě fotbalová hřiště. Vyrůstají na místě škvárového, poblíž lávky přes řeku.

Pro své tréninkové potřeby je tam staví žatecký Fotbalový klub Slavoj.

„V současné době máme dvě dospělá družstva a čtyři mládežnická, která chceme ještě rozšířit o přípravky. Všichni nyní trénují na hřišti v Libočanech, což je neúnosné. Proto jsme k vybudování nových dvou hřišť přistoupili,“ uvedl Pavel Maňák, sekretář a místopředseda FK Slavoj Žatec.

U lávky by měly vzniknout dvě hřiště standardních fotbalových rozměrů, oplocení a rozcvičovací plocha. Fotbalisté by travnatá hřiště mohli začít využívat už letos na podzim. Podle P. Maňáka budou hřiště využívána pro trénink fotbalistů. Není ale do budoucna vyloučeno, že tam vyroste i zázemí a hřiště by se mohla používat i při soutěžních utkáních. „Je to otázka peněz,“ sdělil s tím, že pokud by se klubu podařilo sehnat peníze, mohl by uvažovat i o umělé trávě.

Škvárové fotbalové hřiště vzniklo u řeky zhruba před třiceti lety. Vyrostlo na místě, kde stávaly převlékárny pro říční koupaliště. Hřiště stálo prakticky naproti stadionu FK Slavoj Žatec, spojení přes řeku zajišťovala pěší lávka. Ta však byla krátce po výstavbě hřiště při povodni na počátku osmdesátých let stržena. To spolu s uzavřeným železným mostem spojení škvárového hřiště a zázemí žateckého fotbalového klubu komplikovalo.

Situace se rapidně zlepšila, když vojenští ženisté v místě postavili počátkem devadesátých let novou lávku přes Ohři . Škvárové hřiště se dříve využívalo jak k tréninkům, tak i soutěžním utkáním. Postupem doby ale jeho význam upadal, v posledních letech se už nevyužívalo vůbec.