Z dokumentů muzea, lounského okresního archivu a soukromých sbírek ji připravil ředitel muzea Jiří Matyáš. Výstava, která se koná při příležitosti nadcházejícího 30. výročí sametové revoluce, potrvá do 1. prosince.

„Výstava začíná obdobím sovětské perestrojky. Podle mého soudu to byla klíčová událost pro to, co se u nás stalo v roce 1989. Většina výstavy se vztahuje k událostem spojeným se 17. listopadem, bohužel z tehdejších událostí v Lounech nemáme moc fotografií. Část výstavy se pak týká předvolební kampani v roce 1990,“ vysvětlil Jiří Matyáš. Právě volby v letech 1990 a 1992 byly pro další osud Československa podstatné.

Dorazili i pamětníci

Vernisáž výstavy si nenechala ujít Libuše Havrlantová, která byla 17. listopadu 1989 přímo na Národní třídě v Praze. Tehdy v Lounech pracovala v knihovně. „Jeli jsme do Prahy z celou rodinou na divadelní autobusový zájezd do Laterny Magiky. Před představením jsme šli na večeři do bistra. Když jsme vyšli ven, na ulici byl kordon policistů a přes něj jsme viděli vlajky demonstrantů. Ulice byla bílá od rozšlapaných svíček, v kalužích byla krev. Tehdy jsem věřila tomu, že tam mohl někdo umřít,“ vzpomněla na dramatické okamžiky.

Jednu ze svíček tehdy Libuše Havrlantová na Národní třídě sebrala ze země. Na výstavě ji uvidíte.

Vystavena je také rozmnožovačka Aloise Nedvěda, který patřil v Lounech k aktivním disidentům. Pracoval v železničních opravnách, angažoval se v distribuci opozičních materiálů. V únoru 1989 založili s Romanem Rákosníkem a Luborem Kohoutem Klub právní podpory, což mu „zajistilo“ pozornost Státní bezpečnosti. „Rozmožovačku nám Alois Nedvěd věnoval, na výstavě jsou také dokumenty z pozůstalosti, kterou spravuje jeho synovec,“ sdělil Jiří Matyáš.

Listopadové události roku 1989 se v Lounech, stejně jako v dalších menších českých městech, začaly projevovat s časovou prodlevou. První větší shromáždění se konalo na lounském náměstí v den generální stávky, a to v pondělí 27. listopadu. Tehdy se v centru města sešlo několik set lidí. Početná ale byla i demonstrace, která se v Lounech konala 30. listopadu na podporu tehdejší Komunistické strany Československa. Řečníci z řad Občanského fóra a studentů na ní byli vypískáni.

Muzeum chystá v rámci aktuální výstavy také besedu o událostech roku 1989 a její komentované prohlídky s odborníky.