Se svými krátkými proslovy se vystřídalo několik řečníků, přítomným několik písní zazpíval a na kytaru zahrál učitel a městský zastupitel Jan Kranda. Zazněla také státní hymna. Ve stejnou dobu se protestovalo také na náměstí v Lounech. V obou městech se nekonala tato shromáždění poprvé.