Zúčastnilo se ho celkem 190 soutěžících z řad mladých hasičů ze 14 hasičských sborů nejen z okresu Louny.

Čekala na ně řada disciplín. Na trati dlouhé tři kilometry plnila soutěžní družstva úkoly na celkem devíti stanovištích z oblasti zdravovědy, střelby, topografie, požární teorie, požární prevence a sportu.

Roman Wasserbauer