Hotová bude zhruba za měsíc, turisté z ní shlédnou rozsáhlou krajinu jihozápadní části Ústeckého kraje včetně Krušných a Doupovských hor a Českého středohoří.

„S pracemi jsme začali v červnu, kdy jsme v dílně odstraňovali kůru z dubových kůlů. Na Rubínu pracujeme od začátku července, hotovo bychom měli mít na přelomu léta a podzimu,“ sdělil Filip Křížek, majitel truhlářské firmy ze Strojetic, která práce pro město Podbořany provádí.

Dělníci si na vrchol museli vše potřebné pro práci dovézt v terénním autě, včetně nádrží na vodu a benzínové centrály na výrobu elektřiny. „Trochu nám práce komplikuje horké počasí, tady na kopci to je výheň. Děláme proto od pěti hodin ráno do dvou do odpoledne, déle už to nejde,“ dodal.

Město Podbořany dá za rozhlednu s veškerými dalšími náklady přibližně sedm set tisíc korun. Na přípravě její stavby pracovalo skoro dvacet let. „Nejtěžší a časově nejnáročnější bylo majetkové vypořádání. Dnes městu patří devadesát procent pozemků na Rubínu,“ sdělil starosta Podbořan Radek Reindl.

Zajímavostí je, že rozhledna nestojí na úplném vrcholu Rubínu s nadmořskou výškou 352 metrů. Navíc její menší výška, jedná se spíše o vyhlídkovou věž, neumožní přehlédnout o dva metry vyšší zalesněný kopec Homole směrem na jih. Velká část Podbořanska tak vidět z nové rozhledny nebude.

„Náš záměr byl postavit menší vyhlídkovou věž ve stylu slovanského hradiště, které na Rubínu stálo. Ne žádnou vysokou rozhlednu. Kopec je cennou archeologickou lokalitou, budování potřebných základů by bylo komplikované,“ vysvětlil podbořanský starosta.

Podle jeho slov chce město lokalitu dál v tomto duchu rozvíjet. Objeví se tam informační tabule, které budou ukazovat právě historickou jedinečnost místa.

A mělo by se stát snadněji přístupné. Poblíž hřbitova u nedalekého Pšova chce město zřídit parkoviště pro auta. K Rubínu už teď vede cyklostezka z Podbořan, kterou město před několika lety vybudovalo.

„Chceme prostředí kopce zkulturnit, dál upravit. A zvýšit povědomí o tomto důležitém místě pro Podbořany a okolí. Lidé, turisté i místní tam často podnikají výlety, chceme jim nabídnout něco nového, zajímavého. Jednáme s partou mladých lidí, kteří si chtějí vzít Rubín do péče a starali by se o něj,“ přiblížil starosta.

Vrch Rubín se tyčí nad zalesněným údolím Doláneckého potoka, je významným historickým místem Podbořanska. Na kopci stávalo slovanské hradiště, archeologové tam našli bránu do něj a šipky z šípů. Doložena jsou pravěká a raně středověká osídlení. Někteří historici do oblasti Rubínu dokonce umisťují i známou bitvu u Wogastisburgu. U tohoto hradiště dosáhly slovanské kmeny v první polovině 7. století významného vítězství nad franskými vojsky.

Vyhlídková věž na Rubínu bude čtvrtou na Podbořansku. Klasické rozhledny stojí u Kryr a Libyně poblíž Lubence, za rozhlednu lze považovat také nedávno zrekonstruovaný gotický templ v zámeckém parku u Krásného Dvora. Podobná dřevěná srubová rozhledna jako na Rubínu vyrostla v roce 2009 u Stradonic nedaleko Peruce na Lounsku.

Další klasická rozhledna je na kopci Červeňák poblíž Dobroměřic u Loun. Výhledy nabízejí také radnice a Chmelový maják v Žatci a také Chrám svatého Mikuláše v Lounech.