„Opětovné napuštění a zahájení rybolovu lze očekávat na jaře roku 2023,“ informoval Jan Skalský, mluvčí severočeského rybářského územního svazu. Majitelem nádrže ležící na Valovském potoce u silnice Podbořany – Očihov je Povodí Ohře.