Veřejnost si mohla koupit výrobky žáků, které pod vedením učitelek vyrobili ve třídách a školní družině. Utržené peníze škola použije na ceny pro žáky při dětském dni.

Jarmark se letos konal podruhé, byl spojený s celostátní akcí Česko zpívá koledy. Ty si pak zájemci zazpívali před školou.