Celou akci realizuje Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy. Práce budou probíhat ve dvou etapách. V minulých měsících proběhla první, která přinesla celkovou rekonstrukci hlavní kuchyně, zároveň se navýšila kapacita sociálního zařízení pro strávníky. Ve všech prostorách kuchyně a v jídelně provedl zhotovitel stavby nové podlahy, obklady, rozvody technických zařízení budov včetně osazení úsporných elektrických svítidel.

Nyní probíhá druhá etapa - rekonstrukce cvičné kuchyně. Inspirací byly cvičné kuchyně v partnerských školách v Německu a Polsku, vzniknou také samostatná pracoviště pro žáky. Cvičnou kuchyni využívají žáci oboru kuchař číšník a gastronomie pro praktickou výuku.

Marcela Koubová