Připravený byl bohatý přírodovědný program, například pozorování syslů, ukázky odchytu ptáků, návštěvníci se dozvěděli něco o plazích, obojživelnících, zvířatech a rostlinách v našich lesích, ale i o minerálech.

Představili se modeláři, tradiční řemeslníci. Lidé se také mohli vydat na komentované exkurze s botanikem a zoologem.