Právě totiž i na Žatecku, Lounsku a Podbořansku probíhá Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazili do okolí také z farnosti z Liběšic u Žatce.

Peníze vybrané v Tříkrálové sbírce každý rok pomáhají uskutečňovat řadu charitativních projektů, část financí vždy zůstává v regionu.