„Miroslav Mužík je umělec, který vnímá krajinu zejména v barvách komplementárního kontrastu, umí zachytit její smyslnost a svobodu. Ve svých obrazech dává prostor nejen fantazii a emocím diváka, ale hlavně dělá čest poctivé malířské práci a řemeslu. Svou tvorbou se tento lounský rodák cítí být pokračovatelem odkazu nejen svých učitelů Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory, kteří stáli u jeho prvních výtvarných pokusů, ale také dalších významných osobností světového malířství jakými byli André Derain, Maurice de Vlaminck či Henri Matisse,“ uvádí na svém webu lounská galerie. Výstava je k vidění do 6. března.

Miroslav Mužík se narodil 21. listopadu 1957 v Lounech. V roce 1977 ukončil místní gymnázium, v roce 1982 absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Žije a tvoří v Mostě. Vyučuje výtvarnou výchovu na základní a na umělecké škole. Je žákem významných českých malířů Zdeňka Sýkory a Vladislava Mirvalda, účastnil se plenérů Lounské krajinářské školy. Jeho dílo je zastoupeno v českých i zahraničních soukromých sbírkách.