Lékařské týmy se připravovaly na situaci, při které by se zranilo více vojáků. Češi spolu s vojáky z Nizozemí nacvičovali první ošetření přímo na místě a následnou rychlou dopravu do nemocnice.

Češi a Holanďané spolu v Litvě cvičí intenzivně, před pár dny například rozehráli situaci, při které vojáci ze země tulipánů útočili na českou obranu. Zapojili se také němečtí vojáci, kteří zajišťovali průzkum. Společný tým španělské, norské a litevské armády pak připravil simulovaný letecký úder.