Jejich třídní učitelka Romana Smékalová začínajícím školákům a jejich rodičům, které je první den do školy doprovodili, vysvětlila, co je čeká. Uvítat děti přišel i ředitel školy Martin Hnízdil a za město tajemnice radnice Helena Šmeráková.

V úterý je v plánu první rodičovská schůzka.