Jeden z hlavních partnerů akce, společnost Solar Turbines, poslala 200 tisíc. Příslušné rozpočtové opatření schválili zastupitelé. Obě firmy působí v průmyslové zóně Triangle u Žatce.

Rozpočet Dočesné se letos pohyboval ve výši zhruba čtyř a půl milionu korun, příjmy od sponzorů pravidelně pokrývají velkou část nákladů. Důležité jsou také příspěvky města nebo Ústeckého kraje. Zhruba polovina výdajů jde na honoráře vystupujících.