Ještě do pátku 13. března mají rodiče čas přinést přihlášku ke studiu, pokud chtějí, aby se jejich dítě dál vzdělávalo na střední škole. „Letos se přitom pozměnila pravidla a celý přihlašovací a přijímací proces je trochu složitější,“ připomíná Miroslav Řebíček, ředitel Gymnázia Žatec.

Jak jste na tom zatím s přihláškami ve vaší střední škole?
Na čtyřleté studium už máme více přihlášek, než budeme moci otevřít studijních míst. Naopak na osmileté studium máme přihlášek zatím méně, než se chystáme otevřít míst v nové třídě. Takže zájemci o tento druh studia mají letos vysokou šanci na přijetí.

Jaký je rozdíl mezi čtyřletým a osmiletým studiem?
Jak je slyšet z názvu, jde o délku studia, kterou žák stráví na gymnáziu. Na čtyřleté studium tedy nastupují žáci po 9. třídě základní školy, zatímco k osmiletému studiu k nám přicházejí děti už po 5. třídě základní školy. Obě skupiny pak maturují v devatenácti letech věku.

Kolik dětí letos přijmete pro čtyřleté a kolik pro osmileté studium?
Volných míst je v obou případech stejně. Pro každé studium chceme otevřít jednu třídu se třiceti žáky a k tomu si v rezervě necháváme u obou po dvou místech pro případné přijetí po tzv. odvolání.

Jak mají rodiče doručit přihlášku? Poštou, nebo osobně?
Oba způsoby jsou možné. Mezním termínem pro osobní odevzdání je tento pátek. Přihlášky mohou odevzdat na sekretariátu školy. Dají se poslat i poštou – pak rozhoduje datum podacího razítka. Zákon určuje termín do 15. 3. 2009. Tedy teoreticky až do neděle, ale musí najít otevřenou poštovní pobočku.

Budete pořádat přijímací zkoušky i v případě, že byste měli méně uchazečů, než je počet míst v plánované nové třídě?
Ano. Přijímací zkoušky proběhnou. Do konce ledna musí ředitel stanovit, zda bude přijímací zkouška provedena či nikoli. Přijatá pravidla se pak už nesmí měnit.Ale i tak je logicky proti jiným letům šance na přijetí dětí mnohem vyšší, když je nižší počet přihlášených uchazečů.

Kolik studentů nyní navštěvuje žatecké gymnázium?
Je jich 330.

Děkuji za odpovědi.