S ročním zpožděním se zahájí práce v budově žateckého gymnázia na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace. Jsou rozděleny do dvou etap, první měla už proběhnout během letošních letních prázdnin. Avšak nestalo se tak. Nyní vše směřuje k tomu, že úvodní etapa se realizuje v létě příštího roku.

Město sice rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace zařadilo do svého plánu investic na letošní rok, výběrové řízení na zhotovitele ale muselo kvůli malému počtu uchazečů zrušit a zahájení se tak v létě nestihlo.

Nyní se přihlásily do znovu vypsaného výběrového řízení firmy dvě a uspěla Metall Quatro s cenou 15,4 milionu korun bez DPH. Pokud se nikdo proti výsledku výběrového řízení v patnáctidenní lhůtě neodvolá, město s touto firmou podepíše smlouvu o dílo. Práce na první etapě pak by měly proběhnout během letních prázdnin v příštím roce.

Nynější osvětlení tříd je nedostatečné a z hlediska hygienických požadavků nevyhovuje. Město, vlastník budovy, připravilo výměnu rozvodů spojenou s instalací nových světel. Přes tři sta studentů, kteří gymnázium navštěvují, se dočká lepšího osvětlení při výuce. Měnit se budou nejen rozvody elektrické instalace a svítidla, ale i nouzové osvětlení a rozhlas.

Škola si tento víkend připomene 111. výročí od otevření budovy v nynější Studentské ulici, ve které sídlí. Elektroinstalace je tam stará několik desítek let.