Mimořádná situace nastala v úterý 17. května v Elektrárně Počerady. Zkrat a následný požár v rozvodně pod centrální dozornou (velínem), její zadýmení, následný zásah hasičů včetně evakuace osob byly ovšem naštěstí jen součástí letošního havarijního cvičení. Zatímco předchozí náměty mimořádných událostí vycházely ze scénářů specialistů na havarijní připravenost elektráren Skupiny ČEZ, tentokrát tomu bylo jinak.

„Vycházeli jsme ze skutečné události, která nás postihla na začátku roku, kdy došlo k požáru rozvodny pro kalcinaci - mlýnici, ovládací systém VALMET. Vše jsme sice zvládli vlastními silami, ale společně s vedením elektrárny nás poté napadlo, že bude dobré prověřit celou havarijní dokumentaci a zároveň i záložní pracoviště, z nichž je výrobní technologie ovládána v době nouzového stavu. Proto jsme tentokrát navrhli scénář havarijního cvičení my," vysvětluje Josef Hubač, velitel Hasičského záchranného sboru Elektrárny Počerady.

Sám se pak postavil se zažehnutým zapalovačem pod jeden z hlásičů elektrické požární signalizace a simuloval tak vznícení rozvodny.

Poplach a evakuace

V dozorně se tak rozsvítila červená signalizace. Směnový inženýr následně vyrozuměl o mimořádné situaci požární hlídku a podnikové hasiče. Po jejich příjezdu a průzkumu místa velitelem zásahu došlo na evakuaci všech osob z velína, přičemž na místě zůstal pouze jeden pracovník obsluhy vybavený dýchacím přístrojem s maskou, aby monitoroval situaci v provoze na obrazovkách, než ostatní dorazí na záložní pracoviště. Jeho jediným úkolem přitom bylo zmáčknout příslušné tlačítko pro bezpečné odstavení provozu elektrárny, „kdyby došlo k nejhoršímu".

Dohlížel na něj jeden z hasičů, rovněž s nasazenou dýchací technikou. Zasahoval by v případě, pokud by muž zkolaboval nebo by v zájmu vlastní bezpečnosti museli oba opustit sál. O patro níž pak další členové jednotky hasili „hořící" rozvodnu pomocí plynového hasiva CO2. Při natahování a zajištění několik desítek metrů dlouhé speciální hadice jim přitom účinně pomáhali členové požární hlídky.

Požár byl zlikvidován za půl hodiny

Simulovaný požár vypukl v 9.27 hodin, prakticky po půl hodině bylo po všem a mohlo se začít s odvětráváním prostor, a to jak pomocí otevřených oken, tak i přetlakovým ventilátorem.

„Myslím, že můžeme být spokojeni. Vše mělo standardní průběh. Prověřili jsme si, zda vše probíhá v souladu s havarijní dokumentací, zda je dobrá rychlost a účinnost zásahu, včetně výborné spolupráce s požární hlídkou," zhodnotil cvičení Josef Hubač.

Generální ředitel Elektrárny Počerady, Jiří Kulhánek coby předseda havarijního štábu pak konstatoval, že je dobré být připraven na nejrůznější situace, zvláště pokud jsou v ohrožení životy a zdraví zaměstnanců. „Přesvědčili jsme se, že součinnost mezi našimi lidmi v provoze a podnikovými hasiči opravdu funguje. Každý dělal to, co má. Dorazili na svá záložní pracoviště, z nichž řídili nouzově provoz a byli připraveni i na jeho bezpečné vypnutí," konstatoval Jiří Kulhánek po vyhodnocení aktivit provozních zaměstnanců v průběhu cvičení.

S průběhem havarijního cvičení byl spokojen i Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ: „Námět dnešního havarijního cvičení byl velmi zajímavý a je inspirací i pro ostatní lokality. Vždy prověřované standardní činnosti byly tentokrát doplněny realizací opatření zajišťující řízení technologie provozu elektrárny v situaci, kdy není možné využít pracoviště společné technologické dozorny. Díky velmi dobré součinnosti všech zúčastněných byla mimořádná událost v Elektrárně Počerady zvládnuta bez zjištění nedostatků či pochybení," uvedl.

Ota Schnepp