V neděli 30. března třicítka dobrovolníků uklízela chráněné území Hasina u Lipence.

Z okolí naučné stezky odnesli a odvezli mnoho odpadků, většinou se jednalo o lahve, papíry, igelity a hlavně součásti automobilů. Místo totiž leží u odpočívadla na silnici Louny – Žatec a někteří lidé tam nepotřebné díly odhazují.

„To co půjde vytřídíme, zbytek odpadu odvezeme do sběrného dvora,“ řekl Jiří Bělohoubek ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny, která úklid zorganizovala. Ten se konal v rámci akce Ukliďme svět.

Další akce se chystá v údolí Hasiny 20. dubna při příležitosti Dne Země. Chráněné území Údolí Hasiny je cenné z geologického, botanického a zoologického hlediska.